Szkolenia dla branży wiatrowej

Program wszystkich szkoleń opracowaliśmy ściśle według norm GWO i UDT, co w połączeniu z profesjonalizmem instruktorów oraz światowej klasy infrastrukturą daje 100% zadowolenia naszych klientów.

Szkolenia GWO

Global Wind Organisation (GWO) jest organizacją zrzeszającą producentów i operatorów turbin wiatrowych. Jej celem jest rozwój bezpiecznego środowiska pracy w branży energetyki wiatrowej. W tym celu zostały stworzone i usystematyzowane normy podstawowego szkolenia w zakresie pracy na lądzie i morzu. Mają one dać pracownikom działającym na terenie farm wiatrowych wiedzę wystarczającą do zapewnienia sobie i otoczeniu bezpieczeństwa podczas pracy na turbinach.

Opis szkolenia: Szkolenie BST dedykowane jest osobom pracującym na turbinach wiatrowych. Kompleksowo przygotowuje do pracy zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym, z zachowaniem obowiązujących norm bezpieczeństwa. Kurs posiada akredytację Global Wind Organisation i składa z 5 modułów. Program pozwala zdobyć wiedzę z zakresu technik bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ładunków, działaniach w środowisku offshore, udzielania pierwszej pomocy, pracy na wysokości oraz gaszenia i zapobiegania pożarom.

moduł Manual Handling
moduł Sea Survival
moduł First Aid
moduł Working at Heights
moduł Fire Awareness

Wszystkie powyższe szkolenia występują również jako odświeżenie dla osób posiadających ważne certyfikaty GWO.

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie certyfikatu, którego ważność wynosi 24 miesiące.

Zobacz szczegółowy zakres każdego z modułów szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Wszystkie moduły GWO BST on-shore & off-shore dostepne są w formie odświeżenia:

moduł Manual Handling
moduł Sea Survival
moduł First Aid
moduł Working at Heights
moduł Fire Awareness

Certyfikaty należy odświeżać co 24 miesiące.

Należy pamiętać, że certyfikat można odświeżyć tylko wtedy, gdy jest ważny. Każdy pracownik może podejść do odświeżenia do 2 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu, przedłużając jego ważność od końcowej daty aktualnych uprawnień. Dzięki temu nie tracimy czasu ważności, a zyskujemy czas na odświeżenie dokumentów przed rozpoczęciem kolejnego projektu.

Szkolenia GWO BST refersher są:
- krótsze,
- tańsze,
- przypominają niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa,
-aktualizują wiedzę dotyczącą prawa, nowych technik i sprzętu wykorzystywanego w poszczególnych modułach.

Zobacz szczegółowy zakres każdego z modułów szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Podczas szkolenia BTT kursanci zdobywają kwalifikacje z zakresu technicznych aspektów działania turbin wiatrowych. Nabyte umiejętności potrafią wykorzystać w sposób bezpieczny i zgodny z procedurami. Instruktorzy windhunter academy przekazują podstawową wiedzę z zakresu działania turbin w czterech modułach:

moduł instalacyjny
moduł hydrauliczny
moduł mechaniczny
moduł elektryczny

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie certyfikatu ważnego bezterminowo.

Zobacz szczegółowy zakres każdego z modułów szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Szkolenie EFA skierowane jest do osób, które posiadają aktualny certyfikat GWO First Aid i chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu skutecznego i bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przy użyciu bardziej zaawansowanych technik.

Kurs zapewnia kompleksową wiedzę teoretyczną, między innymi dotyczącą regulacji prawnych czy anatomii. Program szkolenia oparty jest na gotowych scenariuszach - obejmuje szereg ćwiczeń praktycznych, na przykład udrażnianie dróg oddechowych, tamowanie krwawienia czy podawanie leków. Celem kursu EFA jest zdobycie kwalifikacji niezbędnych do bezpiecznego ratowania życia i błyskawicznego reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu w środowisku wiatrowym.

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie 2 certyfikatów - GWO First Aid Refresher oraz GWO Enhanced First Aid, oba ważne są przez 2 lata.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Szkolenie ART obejmuje naukę zaawansowanych technik ratownictwa z huba, spinnera i łopaty, z zamkniętej i ograniczonej przestrzeni czy z piwnicy, wieży i gondoli. Kursanci dowiedzą się na nim w jaki sposób przeprowadzić bezpieczną ewakuację z turbiny wiatrowej. Szkolenie zapewnia nabycie umiejętności, które są niezbędne do przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej i ewakuacji w pojedynkę lub w grupie.

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie 4 certyfikatów - ART Hub (ważny 2 lata), ART-Nacelle (ważny 2 lata), ART - Single Rescuer Hub (ważny bezterminowo) i ART-Single Rescuer Nacelle (ważny bezterminowo).

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Szkolenie ma na celu zrozumienie istoty pracy, ryzyka i zagrożeń związanych z wykonywaniem czynności hakowego i sygnalisty. Kursanci nabędą umiejętności z zakresu technik podwieszania i zaczepiania ładunków z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. Otrzymają obszerną wiedzę między innymi na temat rodzajów sprzętów, kątów podnoszenia, ustalania środka ciężkości czy też niezbędnych środków ochrony osobistej.

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie certyfikatu ważnego bezterminowo.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu obsługi podestów ruchomych wiszących znajdujących się w turbinach wiatrowych. Uczestnicy kończąc szkolenie będą świadomi zagrożeń i ryzyka jakie pojawia się przy obsłudze podestu. Podczas szkolenia omawiane są różne modele i różni producenci tak, aby uczestnik wiedział jak korzystać z instrukcji oraz jakie różnice w budowie i zabezpieczeniach występują u różnych producentów.

Szkolenie trwa 5 godzin i jest ważne bezterminowo.
Szkolenie można wykonać podczas szkolenia UDT podest ruchomy wiszący.

Skontaktuj się z nami

Windhunter academy oferuje szkolenia w formie hybrydowej. Część teoretyczna szkoleń GWO BST prowadzone są w formie online natomiast część praktyczna realizowana jest w ośrodku szkoleniowym w Koszalinie lub w Wałbrzychu.

W związku z pandemią COVID-19, GWO umożliwiało również przystąpienie do szkoleń GWO BST refresher – PARTIAL – jest to szkolenie skierowane do osób, które nie są w stanie uczestniczyć stacjonarnie w szkoleniu GWO refersher, a potrzebują odświeżyć certyfikaty.

Wszystkie moduły GWO BST on shore & offshore pracownik jest w stanie odświeżyć w formie 100% online w zaledwie 20 godzin. Zyskuje się czas i certyfikat a tym samym możliwość dalszej pracy na projekcie.

Jedyną kwestią różniącą formę online od stacjonarnej to ważność certyfikatu, który otrzymuje się na okres 6 miesięcy, nie 24 miesięcy.

Skontaktuj się z nami

Windhunter academy jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce oferuje szkolenia GWO Basic Safety Training on-shore w formie on-site. Jeżeli zależy Ci aby przećwiczyć wszystkie techniki na „żywym organizmie” jakim jest turbina wiatrowa skontaktuj się z nami.

Mamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu szkoleń w turbinie wiatrowej – przeszkoliliśmy ponad 200 inspektorów oraz dziesiątki techników turbin wiatrowych. Bez dwóch zdań taka forma szkolenia odwzoruje wszystkie potencjalne wyzwania, które czekają na technika turbin wiatrowych.

Jesteśmy w stanie przeszkolić Cię w okolicach Koszalina oraz Wałbrzycha.

Jeżeli sam posiadasz turbinę lub jesteś w stanie ją wynająć przyjedziemy we wskazaną lokalizacją i przeszkolimy Cię z wybranych modułów GWO.

Skontaktuj się z nami

Szkolenia elektryczne

Do pracy z prądem niezbędna jest obszerna wiedza i odpowiednie umiejętności praktyczne. Takie można nabyć dzięki organizowanym przez nasz szkoleniom elektrycznym, przygotowującym do egzaminu.

Uprawnienia elektyczne eksploatacja i dozór

Podczas szkolenia kursanci zdobędą uprawnienia D1 i E1 do eksploatacji, czyli obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz dozoru instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych. Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać wiedzę i doświadczenie w pracy jako elektryk.

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie certyfikatu ważnego 5 lat.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia:Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Szkolenia UDT

Celem szkoleń wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji.

Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie przyszłych operatorów do obsługi podestów ruchomych wiszących. Oprócz ćwiczeń praktycznych, kursanci nabędą wiedzę teoretyczną - między innymi poznają regulacje prawne, specyfikę podestów czy zasady BHP. Ponadto zostaną przeszkoleni z procedur postępowania podczas nieszczęśliwego wypadku.

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie certyfikatu ważnego 10 lat.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Podczas kursu przygotowujemy operatorów do bezpiecznej eksploatacji podestów ruchomych przejezdnych - uczymy właściwej obsługi i konserwacji. Program kursu obejmuje między innymi takie zagadnienia jak regulacje prawne, typy podestów i ich budowa, praca operatora czy postępowanie w nagłych wypadkach. Osoby, które obsługują ten typ podestów muszą posiadać niezbędne zaświadczenie kwalifikacjyjne, którego zdobycie umożliwia egzamin złożony z części teoretycznej i praktycznej.

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie certyfikatu ważnego 5 lat.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Szkolenie przygotowaliśmy zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego. Dzięki kursowi uczestnicy podwyższą swoje kwalifikacje oraz zwiększą szanse na rozwój na dotychczasowym stanowisku. Zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu regulacji prawnych, specyfiki sprzętów i ich budowy, a także nauczą się procedur BHP. Po szkoleniu kursanci przystępują do egzaminu złożonego z dwóch części.

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie certyfikatu ważnego 10 lat.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Uczestnicy szkolenia nauczą się bezpiecznej i prawidłowej pracy z wózkiem jezdniowym podnośnikowym, a także przyswoją obszerną wiedzę teoretyczną z zakresu podziału i typu wózków, ich budowy, cech i BHP. Dzięki ćwiczeniom z wydajnej eksploatacji, kursanci w odpowiedni i fachowy sposób przygotują się do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego - części teoretycznej i praktycznej.

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie certyfikatu ważnego 5 lat.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Dodatkowe

Szkolenia dodatkowe dedykowane są pracownikom wielu branż. Zróżnicowana tematyka kursów to odpowiedź na Wasze potrzeby i wymagania rynku. Oferujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne, które pozwalają podwyższyć obecne kwalifikacje lub nabyć nowe.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat metod wdrażania i stosowania procedur LOTO (Lock Out Tag Out). Dowiedzą się, jak przeprowadzać czynności serwisowe oraz remontowe w sposób bezpieczny. Uczestnicy nauczą się również, w jaki sposób poprawnie dobierać i wdrażać urządzenia LOTO.

Zalecamy odświeżenie co 24 miesiące.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Elektrotechnisch unterwiesene Person (EIP - Electrically Instructed Person) to szkolenie obowiązkowe dla osób pracujących z urządzeniami elektrycznymi o wysokim napięciu na terenie Niemiec. Podczas kursu omawiane są zasady bezpieczeństwa zgodne z normami niemieckimi, opracowanymi przez Niemieckie Stowarzyszenie Elektryków.
Szkolenie EuP trwa 8 godzin, natomiast szkolenie refresher EuP 4 godziny.
Kurs prowadzimy jest w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie certyfikatu ważnego 12 miesięcy.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat pracy i procedur awaryjnych w przestrzeniach zamkniętych. Nauczą się identyfikować zagrożenia i oceniać ryzyko, przećwiczą obsługę urządzeń pomiarowych, zapoznają się ze specjalistycznym sprzętem ochronnym, asekuracyjnym i ratowniczym. Dzięki ćwiczeniom praktycznym w symulatorze kursanci będą mieli okazję podwyższyć swoje kwalifikacje z zakresu organizacji pracy w zamkniętych przestrzeniach i udzielania pomocy przedmedycznej.

Zalecamy odświeżenie co 24 miesiące.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Szkolenie polega na opanowaniu obsługi z urządzenia SHE rescue, które znajduje zastosowanie w pracy na wysokości na turbinach wiatrowych ENERCON. Podczas kursu kładziemy nacisk na praktykę, aby uczestnicy mogli poznać wszystkie możliwości urządzenia i umieli wykorzystać nabyte umiejętności ratownicze w sytuacjach awaryjnych.
Aby przystąpić do kursu, uczestnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie do pracy powyżej 3 metrów i aktualny certyfikat GWO working at heights.

Zalecamy odświeżenie co 24 miesiące.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie pracownika do bezpiecznej pracy na wysokości w sytuacji, gdy nie jest możliwe mocowanie do stałych elementów konstrukcji. Jego program został opracowany według wytycznych DGUV, a ukończenie kursu jest wymagane na rynku niemieckim.

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie certyfikatu ważnego 12 miesięcy.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Jest to szkolenie z zakresu środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem oraz wykorzystania sprzętu ratowniczego. Dedykowane jest wszystkim branżom, w których występuje praca na wysokości.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Szkolenie pozwala nabyć umiejętności z zakresu obsługi dwukierunkowej platformy, służącej do zbierania i wymiany dokumentów EHS, niezbędnych do pracy na turbinach General Electric.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Pomagamy w bezproblemowy sposób uzyskać Offshore Medical Certificate, czyli morskie świadectwo zdrowia. Informujemy zainteresowanych, jakie są wymagania odnośnie posiadanych badań oraz przed wizytą lekarską przekazujemy do wypełnienia ankietę zdrowotną.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami związanymi z obsługą i eksploatacją platform roboczych Power Climber. Program obejmuje omówienie projektu i funkcjonalności podestu, jego inspekcję, wskazanie sytuacji niebezpiecznych i ryzyka związanego z wykonywaniem tego typu pracy. Szczegółowo przeanalizujemy zakres egzaminu, a zdobytą wiedzę teoretyczną sprawdzimy dzięki ćwiczeniom praktycznym.

Zwieńczeniem szkolenia jest otrzymanie certyfikatu ważnego 2 lata.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Podczas 8 godzinnego szkolenia nauczycie się korzystać ze sprzętu stosowanego w różnych modelach turbin wiatrowych. Ćwiczenia praktyczne prowadzimy jest przy użyciu sprzętu firmy alkitronic. Szkolenie zawiera następujące elementy z zakresu łączeń:
• Klasy śrub
• Twarde i miękkie łączenia
• Osiadanie
• Rodzaje łączeń
• System blokowania łączeń
• Metody dokręcania
• Łączenia dla urządzeń elektrycznych

Drugim modułem omawianym podczas szkoleń są klucze dynamometryczne i wzmacniacze momentu obrotowego. Natomiast trzecim zagadnieniem są klucze hydrauliczne.

Zalecamy odświeżenie co 24 miesiące.

Zobacz szczegółowy zakres szkolenia: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat szkoleń wiatrowych?

Skontaktuj się